۳۰ شهریور, ۱۴۰۰

اضافه شدن مجموعه گلخانه ۱۰۰۰ متری با مدیریت مهندس کرمانی به مجموعه ی گلخانه های شرکت اکسیر شرق (نیوورا)

اضافه شدن مجموعه ۱۰۰۰ متری گلخانه آلوئه ورا به مجموعه های گلخانه های شرکت اکسیر شرق ارمغان طبیعت برند نیوورا با مدیریت مهندس کرمانی در استان […]
۲۰ شهریور, ۱۴۰۰

اضافه شدن مجموعه گلخانه ۱۵۰۰ متری با مدیریت مهندس علیپور به مجموعه گلخانه های شرکت اکسیر شرق (نیوورا)

افزودن ۱۵۰۰ متر گلخانه آلوئه ورا به مجموعه گلخانه های شرکت اکسیر شرق ارمغان طبیعت برند نیوورا در استان خراسان رضوی مشهد سه راه فردوسی
۱۵ شهریور, ۱۴۰۰

اضافه شدن مجموعه گلخانه ۴۰۰۰ متری با مدیریت مهندس قدیری به مجموعه ی گلخانه های شرکت اکسیر شرق (نیوورا)

افزودن گلخانه ۴۰۰۰ متری آلوئه ورا در استان خراسان شهر مشهد رسالت به مجموعه گلخانه های شرکت اکسیر شرق ارمغان طبیعت برند نیوورا با مدیریت جناب […]