نوشیدنی آلوئه ورای کلاسیک نیوورا

آلوئه انبه نیوورا یک لیتری و 300 سی سی
نوشیدنی آلوئه ورای نیوورا با طعم طبیعی انبه
۲۸ آبان, ۱۴۰۱

نوشیدنی آلوئه ورای کلاسیک نیوورا

نوشیدنی آلوئه ورای کلاسیک نیوورا

با طعم اصیل و خاص آلوئه ورا

تهیه شده از ژل تازه آلوئه ورا به همراه پالپ های آلوئه ورا